Bakteriofobi – skräcken för bakterier

Bakteriofobi är en överdriven och onormal rädsla för bakterier och mikroorganismer. De personer som lider av denna fobi utvecklar även en besatthet mot bakterier och smuts, och tvingar därmed sig själva att utföra ritualer av tvätt och städning. Hos en del individer blir denna rädsla och besatthet så stark att de till och med börjar tro på att bakterier så småningom blir deras död. Varför individer utvecklar denna rädsla eller fobi är svårt att precisera. Forskarna menar att en anledning till fobier och ångest är genetik. Andra bidragande faktorer är stress och olika livshändelser.

De individer som lider av bakteriofobi kan bland annat uppleva följande symptom, stark ångest, illamående, rädsla för att dö, andfåddhet och muntorrhet. Den starka ångesten kan tvinga individerna till att konstant försäkra sig om att de är bakteriefria. Detta oupphörliga kontrollerande kan med tiden förvärras och förvandlas till tvångssyndrom. Symptomen och dess grad varierar dock från person till person.

Bakteriofobi leder till onormalt tvättande

Behandling mot bakteriofobi

De som lider av bakteriofobi bör själva ta små steg mot ett liv utan ångest och kontroll. Det allra första steget är att erkänna problemets existens. Det är även bra att skaffa sig kunskap om fobier och de olika behandlingsmetoderna som rekommenderas. För att kunna bli fri från rädslan måste man bemöta den och med tiden gradvis närma sig den. Motion och avslappningsövningar är alltid bra vid situationer som orsakar stress och ångest.

När ångesten och kontrollerandet börjar bli alltför betungande och hämmande bör man söka hjälp och vård hos en psykolog eller terapeut. Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara en bra och framgångsrik behandlingsmetod mot olika typer av fobier. I terapin arbetar patienten och terapeuten tillsammans för att skapa en förståelse kring att rädslan är irrationell och överdriven. Patienten får dessutom gradvis utsätta sig för rädslan för att kunna lära sig hantera den och övervinna den.

Relaterade sidor

  • Människans hjärna är skapad för att upptäcka faror och förutse risker - med hjälp av känslan rädsla. Utan vår rädsla skulle vi människor inte ha överlevt alla faser i utvecklingen till de vi är idag. Tyvärr blir vårt rädslesystem ibland onödigt känsligt och vi reagerar starkt med rädsla i situationer…
  • Klaustrofobi även kallad cellskräck, innebär en stark ångest och rädsla för att bli instängd i trånga och slutna utrymmen. Det är väldigt svårt att kunna komma fram till en specifik orsak till varför individer utvecklar en fobi. En del psykologer är dock av övertygelsen att fobier är inlärda känslor. Om…
  • Att besöka eller gå till tandläkaren är för många kopplat till en obehaglig och obekväm känsla. Dentofobi är tandvårdsrädsla eller tandläkarskräck. Rädslan eller skräcken har i allmänhet ingenting med tandläkaren att göra utan med själva situationen och behandlingen. Varför vissa upplever eller utvecklar denna typ av fobi är relativt oklart,…

Senaste inlägg

Adress

Högalidsgatan 52 B 117 30 Stockholm
Telefon: 08-55922160
E-mail: info@psykologa.se

Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog.Läs mer.