Fobier

Människans hjärna är skapad för att upptäcka faror och förutse risker – med hjälp av känslan rädsla. Utan vår rädsla skulle vi människor inte ha överlevt alla faser i utvecklingen till de vi är idag. Tyvärr blir vårt rädslesystem ibland onödigt känsligt och vi reagerar starkt med rädsla i situationer där det inte finns någon fara. Detta är vad som händer om vi drabbas av någon form av fobi. Det finns mängder av fobier, vissa mer eller mindre vanliga. Exempel på vanliga fobier är socialfobi, fobi för något djur eller fobi för att flyga sk. flygrädsla. KBT- Kognitiv beteendeterapi har visat sig vara väldigt effektiv för att behandla fobier. Det finns olika typer av KBT-metoder som är skräddarsydda specifika fobier. Gemensamt för alla kbt-metoder för fobier är att man på ett varsamt med bestämt sätt närmar sig det man tycker är skrämmande, så kallad exponering. Genom direkt erfarenhet av gå emot sin rädsla samtidigt som man får erfara att det man är rädd för inte inträffar sker en ominlärning för hjärnan.

På PsykologA har vi psykologer och terapeuter som är specialiserade att behandla en rad olika fobier. Känner du att du har överdriven rädsla för något i ditt liv och att detta också går ut över din vardag och dina relationer kan det vara läge att uppsöka en psykolog och se vad en kbt-terapi kan göra för att underlätta. Här är exempel på fobier som vi på PsykologA har erfarenhet och kompetens av att behandla:

Klaustrofobi
Algofobi
Bakteriofobi
Dentofobi
CynofobiHydrofobi

Fobier kan behandlas på PsykologA

Relaterade sidor

  • Djupt nedärvt bär vi med oss en spontan rädsla för en del saker som finns runt omkring oss, som till exempel höjder, åskoväder eller vilda djur. En gång i tiden har dessa rädslor fyllt en viktig funktion för vår överlevnad; genom att undvika höga höjder så riskerar man inte att…
  • De flesta känner igen uttryck som att ”befinna sig på djupt vatten” eller förstår metaforer som att drunkna i arbete eller andra typer av krav. Ursprungen till dessa uttryck och liknelser finns att finna i vårt djupt rotade, och inte helt sällan, komplicerade förhållningssätt till vatten som element. Vatten är…
  • Bakteriofobi är en överdriven och onormal rädsla för bakterier och mikroorganismer. De personer som lider av denna fobi utvecklar även en besatthet mot bakterier och smuts, och tvingar därmed sig själva att utföra ritualer av tvätt och städning. Hos en del individer blir denna rädsla och besatthet så stark att…

Senaste inlägg

Adress

Högalidsgatan 52 B 117 30 Stockholm
Telefon: 08-55922160
E-mail: info@psykologa.se

Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog.Läs mer.