Förlossningsdepression

Förlossningsdepression har under de senaste veckorna blivit uppmärksammat i media. Väldigt bra, då detta problem tidigare nämnts knapphändigt i det offentliga rummet. Genom att prata om att risken finns och att det trots allt är relativt vanligt (10-15 % av alla mödrar drabbas) kan tabut och stigmatiseringen förhoppningsvis bli mindre och fler kan få den hjälp som behövs.

Nästan alla som drabbas av förlossningsdepression ställer sig frågorna, “Varför just jag? “Varför hamnade jag här? Vad gjorde jag för fel? Svaret på den sista frågan är: Du har inte gjort något fel!. Väldigt många kvinnor drabbas av depression och andra psykologiska problem såsom ångest och tvångstankar under och efter graviditeten och anledningen till att man drabbas är många. Så vad är riskfaktorerna gällande postpartum depression (som den medicinska termen lyder)? Vad orsakar förlossningsdepression och andra psykologiska besvär under och efter graviditeten?

Det forskare är överens om är att förlossningsdepression är en kombination mellan arv och miljö. Den arvsliga delen är något man står helt utom kontroll över. Det kan handla om att det finns en historia av psykisk sjukdom i familjen och att anlag finns i generna som ökar risken för psykologiska problem under graviditeten. Det kan också handla om att din kropp är särskilt känslig för hormonella förändringar. Att ha ett anlag eller att vara känslig för hormoner innebär inte automatiskt att du kommer få problem utan man säger istället att du är mer sårbar för att drabbas. Om du har en trygg miljö omkring dig kan detta väga upp och jämna ut riskerna.

När det handlar om miljöfaktorer som ökar risken för förlossningsdepression är det viktigt att påpeka att även dessa kan stå utom vår kontroll att påverka. Nedan finner ni några av de vanligaste miljö-riskfaktorerna för att drabbas av förlossningsdepression:

 • Traumatisk förlossning- Stora blödningar, sätesbjudning, kejsarsnitt eller andra komplikationer under förlossningen, bristningar eller stark smärta.
 • Känslomässigt jobbig och stressande tid innan och under graviditeten – Exempel kan vara att man under en lång tid haft det svårt att bli med barn, s.k. ofrivillig barnlöshet eller tidigare missfall.
 • Stress efter graviditeten – Exempelvis om den nyfödde har särskilda behov eller är född med ett handikapp, kolik, problem med amning.
 • Tidigare blivit utsatt för våld – Exempelvis historia av våld i hemmet, sexuella eller andra övergrepp. Blivit misshandlad som barn eller som vuxen.
 • På annat sätt traumatisk barndom – Tex om man har förlorat en förälder, problematisk relation till den egna mamman eller pappan, annat trauma som barn kan drabbas av och som kan ha fått en stor inverkan på den emotionella hälsan som vuxen. Gäller även saker som du tror ha “kommit över” och som ligger “i det förflutna.”
 • Övrig yttre stress – En bred kategori som givetvis kan inbegripa en mängd saker. Exempel på vanlig yttre stress kan vara förlust av någon som står nära dig, arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, konflikter med din partner, flytt eller annan stor förändring i ditt liv.
 • Brist på socialt stöd – Att känna sig ensam och inte ha någon som kan hjälpa dig. Att bo du långt från din familj och nära vänner. Att inte ha någon att ställa känsliga frågor till.
 • Personlighet – En kategori som kan sägas ligga i gränslandet mellan arv och miljö då båda är med och påverkar personligheten.  Exempel på personlighetsdrag som kan vara en riskfaktor för att drabbas av graviditets – och förlossningsrelaterade psykiska problem är perfektionism eller att ha ett stort behov av kontroll.

Vet man om att man är i riskzonen är det viktigt att vara extra observant på sitt mående och att försöka få någon att prata med om det är något som tynger. Ju tidigare man kan få hjälp desto större är chansen att problemen inte växer sig större. Viktigt att poängtera är dock: En viss mån av nedstämdhet, ångest och oro måste man dock räkna med och något som är helt normalt efter en så livsomställande händelse som att skaffa barn är. Ett par dagar av dåligt mående i sträck kan ses som en regel snarare än ett undantag men sitter det dåliga måendet konstant i flera veckor i rad behöver man skaffa professionell hjälp.

På PsykologA är vi vana vid att ta emot både mammor och deras partner som söker för problem både innan man blir gravid, under graviditeten och efter graviditeten. Vi är legitimerade psykologer med tystnadsplikt och lång erfarenhet av att arbeta med blivande mödrar och partners. Tveka inte att höra av dig om du vill komma till oss för samtal eller har några andra funderingar vad gäller våra tjänster.

Relaterade sidor

 • Våren, årstiden då naturen och livet åter vaknar till liv. En tid full av grönska, fågelkvitter och värmande solstrålar. Övergången till vår eller höst innebär dock för en del individer årstidsbunden depression, det vi vanligtvis kallar vår- och höstdepression. Fenomenet har varit känt för människan länge, men kriterierna för depressionen…
 • Vad är den egentliga psykologiska definitionen av rädsla och skräck inom KBT? Varför är det viktigt att förstå sin rädsla inom kbt-terapi? Rädsla är ett väldigt viktigt, ursprungligt, biologiskt försvar mot hot. Den gynnar på så vis mänsklighetens överlevnad. Ytterst handlar det om rädsla för döden, men även många andra…
 • Att välja coaching, terapi, och terapiform är för många väldigt svårt. Det finns en mängd olika utövare och ett flertal olika metoder att välja mellan. Vissa har beskrivit marknaden som en enda stor djungel där det är lätt att förirra sig. Då marknaden för terapi och coaching är rörig är…
Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Senaste inlägg

Adress

Högalidsgatan 52 B 117 30 Stockholm
Telefon: 08-55922160
E-mail: info@psykologa.se

Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog.Läs mer.