Executive coaching

Att ha en chefsposition inom ett företag eller en större organisation ställer i regel höga krav på den som axlar rollen. Både krav och förväntningar kommer från olika håll och är i regel av vitt skilda slag. Huvudsakligen att företaget ska leverera höga resultat och ha en tillväxt som styrelse och aktieägare är nöjda med. Samtidigt så förväntas en god ledare inom företaget vara lyhörd inför sina medarbetares och anställdas åsikter och önskemål. Som ledare inom ett företag uppfyller du en mycket viktig roll, och dina beslut och dina handlingar formar både arbetsmiljön och företagets framtid. För att kunna göra sitt bästa inser därför allt fler chefer att det är viktigt att ständigt utvecklas inom sin roll, något man kan få hjälp med genom executive coaching.Executive coaching ger bättre ledare

Att utvecklas genom executive coaching

För den krävande, och många gånger utsatta position som en chef har, kan executive coaching med en kompetent terapeut fylla den funktion som medarbetare fyller för andra typer av anställda. Genom executive coaching så får man det bollplank och den möjlighet till återkoppling, som man ofta saknar i den ensamma roll som ledarskap kan innebära. Naturligtvis så har alla som arbetar i ledande positioner också ett socialt nätverk och vänner som till viss del kan fylla den funktioner, men executive coaching har också fler fördelar än bara en återkoppling från en utomstående partner. En professionell coach som arbetar med executive coaching har både kunskap och praktiska verktyg som är ovärderliga när det gäller att just utvecklas i sin roll som chef.

Denna typ av coachingprocess resulterar oftast inte bara i utveckling av isolerade färdigheter, utan även omfattande personlig utveckling som ledare. Denna större förändring för i sin tur ideligen med sig en mängd positiva effekter i flera aspekter av ditt arbete. I många fall resulterar detta i ett ledarskap som är mer fördelaktigt både för dig själv, företaget och dina anställda.

Kontakta oss om du är intresserad av executive coaching för dig själv eller någon av dina medarbetare. Vi skräddarsyr ett upplägg utifrån ert behov.

Relaterade sidor

  • Under livets gång stöter de allra flesta människor på olika hinder och konfronteras med situationer de inte alltid vet hur de ska hantera. Detta kan ibland handla om mindre problem som enkelt kan lösas på egen hand eller med hjälp av vänner och bekanta, men också röra andra beslut som…

Senaste inlägg

Adress

Högalidsgatan 52 B 117 30 Stockholm
Telefon: 08-55922160
E-mail: info@psykologa.se

Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog.Läs mer.