Viktminskning

Hjälp med viktminskning

Många av de som kämpar med viktminskning har ofta gjort det under en lång period av sitt liv. Det är inte ovanligt att man ägnat sig åt en så kallad jojo-bantning, det vill säga att snabbt gå ner i vikt genom en strikt diet för att sedan återgå till att äta som vanligt, vilket resulterar i omedelbar viktuppgång. Om man lider av övervikt och önskar nå en lägre och mer hälsosam vikt så är ofta första steget för en hållbar viktminskning att förändra sitt förhållningssätt till både mat och sin egen kropp.

Genom att använda KBT som verktyg och genom samtal med en erfaren terapeut, så utforskar ni gemensamt vad det problematiska förhållningssättet till mat och den egna kroppen grundar sig i. För den som testat många andra metoder på egen hand och till slut söker sig till en KBT-terapeut eller en coach, så kan det ofta innebära en stor ögonöppnare. Du och din psykolog tar också tillsammans itu med de ”triggers” som orsakat problembeteendet. Anledningarna varierar naturligtvis från person till person, men med regelbundna samtal inom ramen för psykoterapi så kan problemen med viktminskning och dess orsaker ringas in och bearbetas.

<h2>Hjälp med viktminskning</h2>  <p>Många av de som kämpar med viktminskning har ofta gjort det under en lång period av sitt liv. Det är inte ovanligt att man ägnat sig åt en så kallad jojo-bantning, det vill säga att snabbt gå ner i vikt genom en strikt diet för att sedan återgå till att äta som vanligt, vilket resulterar i omedelbar viktuppgång. Om man lider av övervikt och önskar nå en lägre och mer hälsosam vikt så är ofta första steget för en hållbar viktminskning att förändra sitt förhållningssätt till både mat och sin egen kropp.</p>  <p>Genom att använda KBT som verktyg och genom samtal med en erfaren terapeut, så utforskar ni gemensamt vad det <a href="http://psykologa.se/problemomraden/">problematiska</a> förhållningssättet till mat och den egna kroppen grundar sig i. För den som testat många andra metoder på egen hand och till slut söker sig till en KBT-terapeut eller en <a href="http://psykologa.se/coaching-3/">coach</a>, så kan det ofta innebära en stor ögonöppnare. Du och din psykolog tar också tillsammans itu med de ”triggers” som orsakat problembeteendet. Anledningarna varierar naturligtvis från person till person, men med regelbundna samtal inom ramen för psykoterapi så kan problemen med viktminskning och dess orsaker ringas in och bearbetas.</p>   <br>  <h3>Första stegen mot en långvarig viktminskning</h3>  <br>  <p>När man gång på gång misslyckats med sin viktminskning så är det vanligt att man upplever känslor av skam och misslyckande, och dessa känslor förstärks ofta av en omgivning som både stigmatiserar och dömer den som kämpar med viktproblem. Att frigöra sig från dessa känslor kan vara mycket besvärligt att handskas med på egen hand och något du och din psykolog kan arbeta med tillsammans.</p>  <p>Precis som med många andra problem i livet, så låter man ofta bli att söka hjälp även med viktminskning, eftersom det är så sammankopplat med de känslor som beskrivits ovan. För den som däremot vågar ta steget att söka hjälp, så finns en tydlig väg ut ur problemen.</p>  Alt text: Viktminskning kan behandlas genom KBT  Metatitel: Viktminskning kan ofta hjälpas av KBT-terapeut Metabeskrivning: Med hjälp av coaching och KBT-terapi så kan den som kämpar med viktminskning få den hjälp som krävs för ett långvarigt och hälsosamt resultat.

Första stegen mot en långvarig viktminskning

När man gång på gång misslyckats med sin viktminskning så är det vanligt att man upplever känslor av skam och misslyckande, och dessa känslor förstärks ofta av en omgivning som både stigmatiserar och dömer den som kämpar med viktproblem. Att frigöra sig från dessa känslor kan vara mycket besvärligt att handskas med på egen hand och något du och din psykolog kan arbeta med tillsammans.

Precis som med många andra problem i livet, så låter man ofta bli att söka hjälp även med viktminskning, eftersom det är så sammankopplat med de känslor som beskrivits ovan. För den som däremot vågar ta steget att söka hjälp, så finns en tydlig väg ut ur problemen.

Senaste inlägg

Adress

Högalidsgatan 52 B 117 30 Stockholm
Telefon: 08-55922160
E-mail: info@psykologa.se

Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog.Läs mer.