Livscoaching

Att under sitt liv ständigt sträva mot att utvecklas som person är en självklarhet för många. Genom våra livserfarenheter lär vi oss ofta hantera olika situationer bättre och kommer till underfund med våra känslor och tankar på ett djupare plan. Personlig utveckling handlar dock inte bara om ett inre fokus, utan har även praktisk komponent. För att förbättra din livssituation eller leva mer enligt dina riktlinjer kanske du till exempel vill utveckla din relation med vänner och bekanta. Det handlar heller inte ofta bara om att utveckla något som du anser är dåligt, utan även om att ta något som redan är bra ytterligare ett steg i önskad riktning. I just denna process kan livscoaching vara till stor hjälp.

Livscoaching är ett verktyg som hjälper dig att genom personlig utveckling att finna ditt rätta jag, nå din potential och dina drömmars mål.

Livscoaching hjälper dig nå dina mål

Allt fler människor vänder sig till livscoaching för att komma till insikt med viktiga aspekter av sina liv, samt för att genomföra förändringar. Livscoaching en resultatrik samtalsmetod där en professionell coach kan hjälpa dig orientera dig inom de områden som du vill utveckla. Det som är unikt med just livscoaching är att det berör de delarna av ditt liv som väger tyngst. Vart dessa samtal sedan tar dig är det bara du som bestämmer.

Det första steget i coachingprocessen är att identifiera dina mål, men för att det ska leda till personlig utveckling i den riktning du vill så måste även en konkret plan skapas. Allt detta är delar som du tillsammans med din coach kommer överens om. Vill du veta mera om hur du kan dra nytta av livscoaching på ditt personliga plan så kan du enkelt komma i kontakt med en professionell och psykologiskt utbildad livscoach genom att kontakta någon av oss på Psykologa (alla som arbetar på PsykologA är minst Leg. Psykologer i botten). Oavsett vilka dina omständigheter, drömmar eller mål är så kan livscoaching hjälpa dig att finna den rätta vägen.

Relaterade sidor

  • Människans hjärna är skapad för att upptäcka faror och förutse risker - med hjälp av känslan rädsla. Utan vår rädsla skulle vi människor inte ha överlevt alla faser i utvecklingen till de vi är idag. Tyvärr blir vårt rädslesystem ibland onödigt känsligt och vi reagerar starkt med rädsla i situationer…
  • Alla har någon gång upplevt att en utmaning, oavsett om det är en arbetsuppgift som fordrar intellektuell ansträngning eller en fysisk övning, går lätt som en dans utan att man behöver anstränga sig. Arbetet med att utföra uppgiften är  lustfyllt och du som utför arbetet längtar efter att ta dig…
  • Under livets gång stöter de allra flesta människor på olika hinder och konfronteras med situationer de inte alltid vet hur de ska hantera. Detta kan ibland handla om mindre problem som enkelt kan lösas på egen hand eller med hjälp av vänner och bekanta, men också röra andra beslut som…

Senaste inlägg

Adress

Högalidsgatan 52 B 117 30 Stockholm
Telefon: 08-55922160
E-mail: info@psykologa.se

Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog.Läs mer.