Archive for March 2014

Prokrastinering – negativt uppskjutande

Prokrastinering, eller att skjuta upp saker till framtiden (prokrastinera), är något som alla människor ägnar sig åt, oavsett hur välorganiserad och strukturerad man är. Det kan handla om att slösa […]

Läs mer

Skam och skamkompassen

Skam är en viktig känsla. Den hjälper oss att reglera vårt beteende i grupp så att vi inte stöts och blir ensamma. Ibland kan vi känna alltför mycket skam så […]

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa vanligt bland studenter

Till PsykologA hör många studenter av sig då de upplever stress och oro inför att klara av sina studier. En ny undersökning som Uppsala studentkår gjort bekräftar vår erfarenhet, att […]

Läs mer

Positiv psykologi – nytt perspektiv inom psykoterapi och coaching

Under psykologins mer än hundraåriga historia har det huvudsakliga fokuset varit att undersöka och behandla psykisk ohälsa. I behandlingsmetoder har symtomet eller problemet stått i centrum och en behandling har […]

Läs mer

Senaste inlägg

Adress

Högalidsgatan 52 B 117 30 Stockholm
Telefon: 08-55922160
E-mail: info@psykologa.se

Nyhet! Bli matchad med rätt psykolog.Läs mer.